J130 - Putni atgriežas šais dienās - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Putni atgriežas šais dienās —

Pavisam daži — Putns vai divi —

Vēl reizi atskatīties.

 

Debess krāsojas šais dienās

Sen — senās Jūnija ilūzijās — 

It kā zilgumā un zeltā.

 

Ak māņi kuri neviļ Biti — 

Kas izskatās tik īsti

Rod manī ticēšanu.

 

Dzīvība dus sēklu simtos —

Un klusi vēlīnajās vēsmās

Kautra lapa skrej ar steigu.

 

Ak vasar’s dienas Sakrament,

Ak Miglā tītais Dieva Gald — 

Ļauj bērnam klātu nākt.

 

Ļauj Tavā labvēlībā būt —

Ļauj Tavu svēto maizi just

Un nemirstīgu vīnu!

J130, 1859

 

 

These are the days when Birds come back —

A very few — a Bird or two —

To take a backward look.

 

These are the days when skies resume

The old — old sophistries of June —

A blue and gold mistake.

 

Oh fraud that cannot cheat the Bee —

Almost thy plausibility

Induces my belief.

 

Till ranks of seeds their witness bear —

And softly thro' the altered air

Hurries a timid leaf.

 

Oh Sacrament of summer days,

Oh Last Communion in the Haze —

Permit a child to join.

 

Thy sacred emblems to partake —

Thy consecrated bread to take

And thine immortal wine!

J130, 1859


Komentāri