J129 - Kūniņa virs! Kūniņa zem! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Taurins 

 

Kūniņa virs! Kūniņa zem!

Klusā Kūniņa, kāpēc tā slēp

Ko visa pasaulīte zin’?

Stunda vien, un katrā kokā līksmi

Noslēpums tavs, tupot zarā pārlaimīgi

No ieslodzījuma top brīvs! 

 

Stunda Zīda Kūnī ris

Tad priecīgi virs kuslās zāles 

Ir Tauriņš dzimis aizlidot!

Vien mirklis kurā izjautāt,

Par “Surogātiem” gudrāks tad

Par Visumu ko zinot!

J129, 1859

 

 

Cocoon above! Cocoon below!

Stealthy Cocoon, why hide you so

What all the world suspect?

An hour, and gay on every tree

Your secret, perched in ecstasy

Defies imprisonment!

 

An hour in Chrysalis to pass,

Then gay above receding grass

A Butterfly to go!

A moment to interrogate,

Then wiser than a "Surrogate",

The Universe to know!

J129, 1859


Komentāri