J127 - “Nami” — Gudrais Vīrs* man saka - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

“Nami” — Gudrais Vīrs* man saka — 

“Mājas”! Mājām jābūt siltām!

Asarām ir slēgtas durvis Mājas,

Ir jābūt Mājokļiem no vētrām brīvām!

 

“Daudz Mājokļu”, ir “viņa Tēvam”, 

Es viņu nezinu; tās cieši celtas!

Vai Bērni atrast tur var ceļu — 

Dažs turpu soļos jau šonakt!

J127, 1859

 

 

“Houses” — so the Wise Men tell me —

“Mansions”! Mansions must be warm!

Mansions cannot let the tears in,

Mansions must exclude the storm!

 

“Many Mansions”, by “his Father”,

I don’t know him; snugly built!

Could the Children find the way there —

Some, would even trudge tonight!

J127, 1859

 

* Jāņa Evanģēlijs 14 - 16

Komentāri