J120 - Ja šī ir “izgaišana” - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Pivulens

 

Ja šī ir “izgaišana” 

Ak ļaujiet man jel teju “gaist”!

Ja šī ir “nomiršana”

Apglabājiet mani, sārtā līķu autā tītu! 

Ja šis ir “miegs”

Es tādā naktī

Lepna būtu acis cieti virt!

Labs Vakars, maigais Līdzās cilvēk!

Pīvulēns ir lēmis mirt!

J120, 1859

 

If this is "fading"

Oh let me immediately "fade"!

If this is "dying"

Bury me, in such a shroud of red!

If this is "sleep,"

On such a night

How proud to shut the eye!

Good Evening, gentle Fellow men!

Peacock presumes to die!

J120, 1859

Komentāri