J116 - Par savām dažas lietas minu - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Roze no R-dārza
Roze no R-dārza

 

Par savām dažas lietas minu — 

Un Dievs, teic šīs ir viņa,

Līdz viena iekārīga Ziņa

Jauc mūsu sadraudzību.

 

Mans īpašums, mans dārzs,

Ar rūpību ko sēju,

Teic tagad viņa būs,

Un sūta Pārņēmēju. 

 

Ir iesaistītie tādas kārtas

Nav skaļas runas ļautas,

Bet Taisnīguma garam

Nav šķērslis ieroči vai cilts. 

 

Es ierosinu “Lietu” — 

Es sargu likumu —

Jupiter! Kas tavā pusē — 

Man darījums ar “Šovu”!

J116, 1859

 

 

I had some things that I called mine —

And God, that he called his,

Till, recently a rival Claim

Disturbed these amities.

 

The property, my garden,

Which having sown with care,

He claims the pretty acre,

And sends a Bailiff there.

 

The station of the parties

Forbids publicity,

But Justice is sublimer

Than arms, or pedigree.

 

I'll institute an "Action" —

I'll vindicate the law —

Jove! Choose your counsel —

I retain "Shaw"!

J116, 1859

Komentāri