J115 - Kas šī par Mītni - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma


Angela Kinczly

 

Kas šī par Mītni

Kur uz nakti

Tik Brīnumaini Ceļotāji nāk? 

Kas Īpašnieks? 

Kur istabenes?

Cik neparastas telpas, skat!

Nav rudas liesmas pavardā — 

Līdz ūkai pilnu Krūku nav — 

Nekromant! Īpašniek!

Kas ir tie ļaudis lejā? 

J115, 1859

 

What Inn is this

Where for the night

Peculiar Traveller comes?

Who is the Landlord?

Where the maids?

Behold, what curious rooms!

No ruddy fires on the hearth —

No brimming Tankards flow —

Necromancer! Landlord!

Who are these below?

J115, 1859

Komentāri