J114 - Ar labu nakt', jo tā ir likts - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Dust

 

Ar labu nakt', jo tā ir likts,

Cik juceklīgi kvanti!

Es aizietu, lai zinātu!

Ou inkognito!

Draiskais, Draiskais Serafims

Vien manis izvairās!

Papu! nestāsta tie man,

Pateiksi, lai stāsta?

J114, 1859

 

Good night, because we must,

How intricate the dust!

I would go, to know!

Oh incognito!

Saucy, Saucy Seraph

To elude me so!

Father! they wont tell me,

Wont you tell them to?

J114, 1859

Komentāri