J113 - Mūsu daļa nakts ko nest - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Mūsu daļa nakts ko nest — 

Mūsu daļa rīta — 

Visums svētlaimības pilns

Visums šaubu ēnā —  

 

Zvaigzne te, un zvaigzne tur

Noklīdusi daža!

Migla te, un migla tur

Un pēc brīža — Diena!

J113, 1859*

 

 

Our share of night to bear —

Our share of morning —

Our blank in bliss to fill

Our blank in scorning —

 

Here a star, and there a star,

Some lose their way!

Here a mist, and there a mist,

Afterwards — Day!

J113, 1859

* Iespējama netieša atsauce uz Viljama Bleika "Nevainības dziesma" // Man was made for Joy & Woe 

Komentāri