J107 - Tā bija maza — maza laiva - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Tā bija maza — maza laiva

Kas lejup jūrā streipuļoja!

Tā bija diža — diža jūra

Kas pasauca to projām!

 

Tas bija kārīgs, kārīgs vilnis

No Krasta kas to  mēza — 

Ij’ prātā nenācat tas kuģiem vareniem

Ir mana mazā radībiņa nozaudēta!

J107, 1859

 

 

'Twas such a little — little boat

That toddled down the bay!

'Twas such a gallant — gallant sea

That beckoned it away!

 

'Twas such a greedy, greedy wave

That licked it from the Coast —

Nor ever guessed the stately sails

My little craft was lost!

J107, 1859

Komentāri