J99 - Jaunas pēdas manā dārzā iet - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Christine Davenier
Ilustrācija no "Poetry for Kids: Emily Dickinson" / māksliniece Christine Davenier

 

Jaunas pēdas manā dārzā iet — 

Jauni pirksti uzird velēnu —  

Gobas zarā Trubadūru

Vienpatību iztraucējam dzirdu.

 

Jauni bērni rotaļājas zālājā — 

Jauni Sagurušie apakš’ viņa dus — 

Un tomēr domīgs Ziedons nāk* — 

Un tomēr sniegi skaudri! 

J99, 1859

 

New feet within my garden go —

New fingers stir the sod —

A Troubadour upon the Elm

Betrays the solitude.

 

New children play upon the green —

New Weary sleep below —

And still the pensive Spring returns —

And still the punctual snow!

J99, 1859

 

* Ziedonis nāk, bet mēs ne vienmēr… - Horace, Odes, Book 4, Poem 7

Komentāri