J90 - Man klātesošs! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Vijolitesm
Emily Dickinson’s Herbarium

Man klātesošs!

Es spēju pieskarties!

Man iespēja bij' būt tai ceļā!

Apcerīgi klīstot cauri ciemam — 

Aizklejojot liegā gaitā!

Kā nemanāmās Vijolītes

No pļavām projām dodas — 

Par vēlu kāriem pirkstiem

Tas zudis jau, pirms stundas!

J90, 1859

 

Within my reach!

I could have touched!

I might have chanced that way!

Soft sauntered thro' the village —

Sauntered as soft away!

So unsuspected Violets

Within the meadows go —

Too late for striving fingers

That passed, an hour ago!

J90, 1859

Komentāri