J85 - “Ne izredzējāt jūs ”, viņš teic - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Emily
Emily Dickinson by Jedi Noordegraaf

“Ne izredzējāt jūs ”*, viņš teic',

“Bet izredzēju es jūs!”

Braši — Brūcēm klāta sirds —

Dveš vēsti Bētlemē!

 

Es nespētu to pateikt,

Bet uzdrīkstējās Jēzus  sacīt—

Ak Kungs! Tad zini Margarieta*

Spēj negodu ar Tevi dalīt!

J85, 1859

 

 

"They have not chosen me," he said,

"But I have chosen them!"

Brave — Broken hearted statement —

Uttered in Bethleem!

 

I could not have told it,

But since Jesus dared

Sovreign! Know a Daisy

Thy dishonor shared!

J85, 1859

Komentāri