J84 - Ir viņas krūtis pērļu vērtas - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Her breasts
Wild Nights with Emily

Ir viņas krūtis pērļu vērtas

Bet nebiju es “Nirēja” — 

Ir viņas galva troņu vērta

Bet nav man rotu.

Ir viņas sirds kā mājas

Es - Zvirbulēns - te būvēju

No zariņiem un vijumiem tik liegi

Sev mūža ligzdas vietu.

J84, 1859

 

Her breast is fit for pearls,

But I was not a "Diver" —

Her brow is fit for thrones

But I have not a crest.

Her heart is fit for home

I — a Sparrow —  build there

Sweet of twigs and twine

My perennial nest.

J84, 1859

Komentāri