J76 - Gaviles ir atvadas - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Gaviles ir atvadas

Kad zemes dvēsele iet jūrā,

Garām mājām — garām krastiem — 

Dziļā Mūžībā — 

 

Izaudzis kā mēs, starp kalniem,

Vai laivotājs var saprast

Reibumu tik dievišķo

Pēc pirmām jūdzēm prom no krasta? 

J76, 1859

 

 

Exultation is the going

Of an inland soul to sea,

Past the houses — past the headlands —

Into deep Eternity —

 

Bred as we, among the mountains,

Can the sailor understand

The divine intoxication

Of the first league out from land?

J76, 1859

Komentāri