J74 - Lēdija sarkanā - Kalna ieskautā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Dickinson's birds
Dickinson's Birds

Lēdija sarkanā — Kalna ieskautā

Slēpj gada noslēpumu klusu!

Lēdija baltā, dziļi Laukā

Rod miegainā Lilijā dusu!


Spriganās Vēsmas, ar Slotām savām

Ieleju pucē — un kalnu — un zaru!

Jautāju jums, Manas Saimnieces skaistās

Ko gan gaidīt es varu?


Vēl nejauš Kaimiņi neko!

Smaida Meži viens uz otru!

Dārzs, Un Gundega, un Putns —

Jau ir pavisam tuvu!


Un tai pat laikā, Ainava tik rimta!

Tik vienaldzīgs ir Dzīvelīgais žogs!

Tā it kā “Augšāmcelšanās”

Nav nekas pārāk ērmots!

J74, 1859

 

A Lady red — amid the Hill

Her annual secret keeps!

A Lady white, within the Field

In Placid Lily sleeps!


The tidy Breezes, with their Brooms —

Sweep vale — and hill — and tree!

Prithee, My pretty Housewives!

Who may expected be?


The Neighbors do not yet suspect!

The Woods exchange a smile!

Orchard, and Buttercup, and Bird

In such a little while!


And yet, how still the Landscape stands!

How nonchalant the Hedge!

As if the "Resurrection"

Were nothing very strange!

J74, 1859

Komentāri