J73 - Bez zaudējuma, neaptvert - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Bez zaudējuma, neaptvert

Kāds spēks ir Diadēmā!

Bez slāpēt neilgoties

Krūkas, un Tamarinda Vesā!

 

Bez pievarētām moku jūdzēm — 

Vai pēdas atklāt jaud

Tik krāšņas neparastas zemes

Pissaro krastā kas snaud?  

 

Cik Ienaidnieku jāuzvar —

Mums Imperators jautā? 

Cik Krāsu pazaudēts

Ir Pārmainības Dienā? 

 

Vai gana Ložu turēts?

Vai ir Tev Karaliskas rētas?  

Enģ'ļi! Rakstiet “Cēls ir”

Uz Karavīra galvas rotas**! 

J73, 1859

 

 

Who never lost, are unprepared

A Coronet to find!

Who never thirsted

Flagons, and Cooling Tamarind!

 

Who never climbed the weary league —

Can such a foot explore

The purple territories

On Pizarro's shore?

 

How many Legions overcome —

The Emperor will say?

How many Colors taken

On Revolution Day?

 

How many Bullets bearest?

Hast Thou the Royal scar?

Angels! Write "Promoted"

On this Soldier's brow!

J73, 1859

** William Shakespeare, "Coriolanus" 2.2.113

Komentāri