J70 - “Arkturus” ir tā otrais vārds - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Arkturus
Arcturus - from Windows to the Universe

Arkturus” ir tā otrais vārds —

Es labāk teikšu “Zvaigzne.”

Ir Pētniecības dabā

Tik iet un iejaukties!

 

Viendien es nogalēju tārpu — 

Iet garām “Gudrinieks” 

Murmina “Resurgam”* — “Centipede”!**

“Ak Kungs - cik trausli mēs”!

 

No meža puķi paņēmu — 

Kāds briesmonis ar lupu

Tūlīt tai skaita putekšņlapas — 

Un nosaka tās “grupu”!

 

Reiz Tauriņu es ņēmu

Kas cepurītē ķerts — 

Nu stingi “Skapīšos” tas sēž —

No atmiņas dziest Āboliņa gars.

 

Kas iepriekš “Debesis”

Ir “Zenīts” tagad —  

Kurp piedāvāts ir doties man

Kad Laika īsai maskarādei beigas

Tur kartēts viss un grafēts ar’. 

 

Ja poli pēkšņi palēktos

Un nostātos augšpēdu!

“Vissliktākajam” gatava es ceru būt 

Ar visu dzīves jezgu!

 

Ja pārmaiņas ir “Debess Valstībā” — 

Es ceru, ka tās “Bērni” 

Kad nākšu nebūs varen “modīgi” — 

Lai apsmietu — un lūrētu uz mani —

 

Es ceru Tēvs kas debesīs 

Cels savu mazo meitēntiņu ar’ — 

Tik vecmodīgu — negantu — visādu —

Pār “Izpērļoto”*** trepi pār’.

J70, 1859

 

 

"Arcturus" is his other name —

I'd rather call him "Star."

It's very mean of Science

To go and interfere!

 

I slew a worm the other day —

A "Savan" passing by

Murmured "Resurgam" — "Centipede"!

"Oh Lord — how frail are we"!

 

I pull a flower from the woods —

A monster with a glass

Computes the stamens in a breath —

And has her in a "class"!

 

Whereas I took the Butterfly

Aforetime in my hat —

He sits erect in "Cabinets" —

The Clover bells forgot.

 

What once was "Heaven"

Is "Zenith" now —

Where I proposed to go

When Time's brief masquerade was done

Is mapped and charted too.

 

What if the poles sh'd frisk about

And stand upon their heads!

I hope I'm ready for "the worst" —

Whatever prank betides!

 

Perhaps the "Kingdom of Heaven's" changed —

I hope the "Children" there

Wont be "new fashioned" when I come —

And laugh at me — and stare —

 

I hope the Father in the skies

Will lift his little girl —

Old fashioned — naughty — everything —

Over the stile of "Pearl".

J70, 1859

 

 

* Resurgam = es augšāmcelšos // Mateja 27:63

** Centipede = simtkājis

*** Jāņa Atklāsmes grāmata 21:21

Komentāri