J69 - Par grūtību es domās gremdējos - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Allen Wright · Low at my problem bending

Par grūtību es domās gremdējos

Cita grūtība pie durvīm stāj —

Tā varenāka  — Klusāka —

To neizbēgamība klāj.

 

Sastingst rosīgs zīmulis

Slīd piezīmētais papīrs prom.

Kāpēc, mani nerimtīgie pirksti

Jūsu apjukums? 

J69, 1859

 

 

Low at my problem bending,

Another problem comes —

Larger than mine — Serener —

Involving statelier sums.

 

I check my busy pencil,

My figures file away.

Wherefore, my baffled fingers

Thy perplexity?

J69, 1859

Komentāri