J68 - Vēlmes nevar atrast viņu - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma


[..] Cik jūdžu nekurienes [..]

Vēlmes nevar atrast viņu.

Pieķeršanās nezina

Cik jūdžu nekurienes

Tagad ir starp mums. 

 

Ikdienišķa, vakardien!

Šodien pamanīta

Jo mums godu dara

Nemirstība!

68, 1859

 

 

Ambition cannot find him.

Affection does'nt know

How many leagues of nowhere

Lie between them now.

 

Yesterday, undistinguished!

Eminent Today

For our mutual honor,

Immortality!

J68, 1859

Komentāri