J67 - Panākumu saldmi vērtē - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Panākumu saldmi vērtē

Tie kam tā ir liegta.

Lai nemirstību* aptvert spētu

Tiek sūra alkme sniegta.

 

Neviens no līksmojošās Rotas

Kam šodien Karogs rokā

Spēj skaidrot dzirksteli

Kas iemirdz Uzvarā

 

Kā tas kas sakauts — mirstošs —

Kā izdziestošo dzirdi

No tālēm slavas dziesmas

Skauj mokoši un tīri!

J67, 1859**

 

 

Success is counted sweetest

By those who ne'er succeed.

To comprehend a nectar*

Requires sorest need.

 

Not one of all the purple Host

Who took the Flag today

Can tell the definition

So clear of Victory

 

As he defeated — dying —

On whose forbidden ear

The distant strains of triumph

Burst agonized and clear!

J67, 1859

* nectar / nektārs: νεκταρ (gr.val) - νε- vai νη- "nav" + κτα- vai κτεν - "nogalināt" = "nemirstīgs"

** Viens no Emīlijas Dikinsones dzīves laikā publicētajiem dzejoļiem. Anonīmi.

Komentāri