J65 - Es nevaru tev pastāstīt — bet sajust vari to - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Piters Pens
Lasot Pīteru... Penu

Es nevaru tev pastāstīt — bet sajust vari to —

Ne izstāstīt tu vari man —

Vien Svētie, paņem zīmuli un tāfeli no debess

Un Dienu Aprīlī mums izskaidro! 

 

Kā aizgājušu svētku saldme

No visa zaļā izbalo!

Kā pakavota Zirga jauda

Skauj Pasauli ko izsapņo!

 

Pazemībā būt mums ļauts

Seju aizklātu starp to —

Teju tā kā Erceņģeļiem

Savu Dievu satiekot!

 

Ne jau man — par to būs čalot!

Ne jau tev — būs kaut ko sacīt

Kādai smalkai modes Dāmai

“Šī Diena Aprīļa mums patīk”!

 

Labāk — Dievišķs “Pīters Pārlijs”!

Bērniem kuriem Saprašana grūta

Visums kā ir iekārtots

Iespēja nu gūta!

J65, 1859

 

 

I cant tell you — but you feel it —

Nor can you tell me —

Saints, with ravished slate and pencil

Solve our April Day!

Sweeter than a vanished frolic

From a vanished green!

Swifter than the hoofs of Horsemen

Round a Ledge of dream!

 

Modest, let us walk among it

With our faces vailed —

As they say polite Archangels

Do in meeting God!

 

Not for me — to prate about it!

Not for you — to say

To some fashionable Lady

"Charming April Day"!

 

Rather — Heaven's "Peter Parley"!

By which Children slow

To sublimer Recitation

Are prepared to go!

J65, 1859

Komentāri