J63 - Ja sāpes mieram gatavo - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Augustana-laiki

Ja sāpes mieram gatavo

Ak, kādi “Augustāna” gadi*

Ir priekšā mums!

 

Ja pavasari izšķiļas no ziemas,

Vai iespējams ir Anemones

Visas saskaitīt?

 

Ja sākumā ir nakts — tad pēcpusdiena

Kas saules jaudai stiprus dara mūsu,

Kāds skats!

 

No tūkstoš debesīm kad

Mūsu viedām acīm

Bezgalība vērsies! 

J63, 1859**

 

 

If pain for peace prepares

Lo, what "Augustan" years

Our feet await!

 

If springs from winter rise,

Can the Anemones

Be reckoned up?

 

If night stands first — then noon

To gird us for the sun,

What gaze!

 

When from a thousand skies

On our developed eyes

Noons blaze!

J63, 1859

 

* Augustāna gadi - latīņu literatūras zelta laikmets (skatīt 85.lpp)

**1859 - gads, kad tiek publicēts Čārlza Darvina grāmata "Sugu izcelšanās"

Komentāri