J62 - “Sēts top negodā”! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Pavila-vestule

Sēts top negodā”!*

Ak vai! Patiesi!

Vai “negods” būtu šis?

Ja kaut uz pusi tāda daile būtu manī

Nevienu nemanītu es!

 

Sēts top iznīcībā”!*

Ne tik strauji!

Apustulis runā divdomīgi!

1 Korintiešu 15 ir klāstīts

Kāds Gadījums vai varbūt divi!

J62, 1859

 

 

"Sown in dishonor"!

Ah! Indeed!

May this "dishonor" be?

If I were half so fine myself

I'd notice nobody!

 

"Sown in corruption"!

Not so fast!

Apostle is askew!

Corinthians 1. 15. narrates

A Circumstance or two!

J62, 1859

* Pāvila 1.vēstule korintiešiem 15:42-43

Komentāri