J60 - Kā viņa Svētie brīvā vaļā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Roze

Kā viņa Svētie brīvā vaļā,

Uguns liesmu Plīvā savā 

Kareivīgā garā!

 

Kā viņa Katrs Vakars zog

Košenilu un Violeto

Dienas pašās beigās!

 

“Prom” — kopā — sacīj’ tās!

id est* ir noplūktas un nestas,

Neatrastas,

 

Vēl liecību sniedz Astere — 

Pārdomās ir Narcise

Tik dziļās!

J60, 1859

 

 

Like her the Saints retire,

In their Chapeaux of fire,

Martial as she!

 

Like her the Evenings steal

Purple and Cochineal

After the Day!

 

"Departed" — both — they say!

i.e. gathered away,

Not found,

 

Argues the Aster still —

Reasons the Daffodil

Profound!

J60, 1859

 

 

*i.e. = id est = tas ir (no latīņu valodas)

Komentāri