J59 - No Jordānas uz Austrumiem mazliet - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Austrumi

No Jordānas uz Austrumiem mazliet,

Evanģēlists raksta,

Kāds Ģimnasts un kāds Eņģelis

Ir garā, grūtā cīņā — 

 

Līdz rīti kalnu galus skar —

Un Jēkabs, stiprāks top,

Lūdz atļauju tam Eņģelis

Uz Brokastīm — iet mājup — 

 

Ko vēl ne, Jēkabs asi teic!

“Es neļaušu tev projām iet

Vien mani svēti” — Svešiniek!

Tam piekrīti un ej —

 

Mirdz gaisma sidrabmākoņos

Pniēla” Kalnos diženos,

Un rāmums pārņem Ģimnastu

Ir vaigā redzēts Dievs!

J59, 1859

 

 

A little East of Jordan,

Evangelists record,

A Gymnast and an Angel

Did wrestle long and hard —

 

Till morning touching mountain —

And Jacob, waxing strong,

The Angel begged permission

To Breakfast — to return —

 

Not so, said cunning Jacob!

"I will not let thee go

Except thou bless me" —  Stranger!

The which acceded to —

 

Light swung the silver fleeces

"Peniel" Hills beyond,

And the bewildered Gymnast

Found he had worsted God!

J59, 1859

Komentāri