J58 - Par vēlu neuzzinās viņa - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Par vēlu neuzzinās viņa —

Par vēlu stingums pārklāj viņu

Guļ viņas mīļās miesas —

Pēc izgaistošas elpas stundu — 

Pēc Nāves vienu tikai stundu — 

Ak gausā Vakardiena!

 

Vai minēt spēja kas tas būs — 

Vai noticēja prieka vēstij

Un augstos kalnos devās — 

Ir svētlaimībai gaita lēna

Ir lasāms sejā stingi cēlā

Vai šaubu mākta tā? 

 

Ja iespējamas atvadas

Kas Jaunā dzīvē neaizmirstamas

Tās ceļā neizbēgamā —

Tad rādiet viņiem būtni vienkāršo

Ar garu cēli karalisko —

Tas šaubu mākts pat kronējot!

J58, 1859 

 

 

Delayed till she had ceased to know —

Delayed till in it's vest of snow

Her loving bosom lay — 

An hour behind the fleeting breath — 

Later by just an hour than Death —

Oh lagging Yesterday!

 

Could she have guessed that it w[oul]d be —

Could but a crier of the joy

Have climbed the distant hill —

Had not the bliss so slow a pace

Who knows but this surrendered face

Were undefeated still?

 

Oh if there may departing be

Any forgot by Victory

In her imperial round —

Show them this meek apparreled thing

That could not stop to be a king —

Doubtful if it be crowned!

J58, 1859

Komentāri