J55 - Ar Noblesēm pat mazām - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Gramata

Ar Noblesēm pat mazām,

Kā Zieds vai Grāmata

Tiek smaida sēkla dēstīta —

Kas ziedus raisa tumsā.

J55, 1858

 

By Chivalries as tiny,

A Blossom, or a Book,

The seeds of smiles are planted — 

Which blossom in the dark.

J55, 1858

Komentāri