J53 - Cilvēkiem ņemta — šai rītā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Princese

Cilvēkiem ņemta — šai rītā —

Cilvēku prātos šodien — 

Līksmu Dievu sagaidīta — 

Viņu pašu pavadīta — 

 

Mazs meitēns — draudzenīte mana — 

Mazs prātvēders no skolas —

Pilns viesu Paradīzes dārzos

Nav vietas istabās — 

 

Tālumā — kā Austrumos un Rietos —

Pālumā — kā zvaigzne debess malā —

Princese ar glanci, Karaļvalstīs — 

Mūsu aizgājēja galu galā. 

J53, 1858

 

 

Taken from men — this morning —

Carried by men today —

Met by the Gods with banners —

Who marshalled her away —

 

One little maid — from playmates —

One little mind from school —

There must be guests in Eden —

All the rooms are full —

 

Far — as the East from Even —

Dim — as the border star —

Courtiers quaint, in Kingdoms

Our departed are.

J53, 1858

Komentāri