J47 - Sirds! Mēs aizmirsīsim viņu! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Sirds! Mēs aizmirsīsim viņu!

Tu un es  tūlīt!

Tev siltums jāaizmirst kas sniegts  

Es ļauju gaismai dzist!  

 

Kad paveic to, Tu teic man,

Ka nu ir mana kārta!

Trauc! kamēr tu tā vēļojies

Ar vien viņš manā prātā! 

J47, 1858

 

 

Heart! We will forget him!

You and I  tonight!

You must forget the warmth he gave 

I will forget the light!

 

When you have done pray tell me,

That I may straight begin!

Haste! lest while you’re lagging

I may remember him!

J47, 1858

Komentāri