J46 - Es paturu kas man ir dots - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Pierre Courcelle · I keep my pledge

Es paturu kas man ir dots. 

Vēl mani nesauc — 

Nāve nesaka, ka mana kārta.

Es savu Rozi nesu.

Un apsolos no jauna prātā,

Katras svētās Bites vārdā —

Lieglaimīgās lejas Margarietas vārdā — 

Rīsu strazda gatves vārdā. 

Zieds un Es — 

Viņas solījums, un mans — 

Mēs atkal nāksim citā kārtā. 

J46, 1858

 

I keep my pledge.

I was not called —

Death did not notice me.

I bring my Rose.

I plight again,

By every sainted Bee —

By Daisy called from hillside —

by Bobolink from lane.

Blossom and I —

Her oath, and mine —

Will surely come again.

J46, 1858

Komentāri