J45 - Ir klusāks vēl par miegu kas - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Ir klusāks vēl par miegu kas

Mīt šajā gara telpā!

Tam asniņš plaukst uz krūtīm — 

Un neteiks sava vārda. 

 

Kāds pieskaras, un kāds to skūpsta — 

Kāds glāsta stingo roku — 

Tam tiešs un vienkāršs cienīgums 

Ko es nesaprotu!

 

Kā viņi balsī neraudātu — 

Tik nevaldāmās elsās!

Bieds būt var biklai laumiņai

Muks prom uz drošām mājām! 

 

Tikām sābri tiešām-sirdīm

Teic “Miris ir par agrām” — 

Mēs — kam vārdi tēlus nes,

Tik bilstam Putni lido projām!

J45, 1858

 

 

There's something quieter than sleep

Within this inner room!

It wears a sprig upon its breast —

And will not tell its name.

 

Some touch it, and some kiss it —

Some chafe its idle hand —

It has a simple gravity

I do not understand!

 

I would not weep if I were they —

How rude in one to sob!

Might scare the quiet fairy

Back to her native wood!

 

While simple-hearted neighbours

Chat of the "Early dead" —

We — prone to periphrasis,

Remark that Birds have fled!

J45, 1858

Komentāri