J42 - Diena! Palīdziet! Ak, palīdziet! Vēl Vienu Dienu! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Diena! Palīdziet! Ak, palīdziet! Vēl Vienu Dienu! 

Tavas Lūgšanas, ak Garām tas kurš ej!

No šādas ikdienišķas lodes

Var pienākt diena Uzvara kad dej! 

No soļiem gluži parastiem

No karodziņiem vējā.

Rimstiem — mana dvēsele: Nes to

Kas paredzēts ir tavas dzīves ceļā! 

J42, 1858

 

A Day! Help! Help! Another Day!

Your prayers, oh Passer by!

From such a common ball as this

Might date a Victory!

From marshallings as simple

The flags of nations swang.

Steady — my soul: What issues

Upon thine arrow hang!

J42, 1858

Komentāri