J39 - Tas nepārsteidza mani - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Putnens

Tas nepārsteidza mani — 

Tā teicu — domāju varbūt — 

Kad viņa pletīs spārnus

Un ligzdai aizmirstībā būt, 

 

Klaidus mežus atklāj — 

Mājo jaunā zarā

Vēsmas apjauš citādas no

Dieva seno solījumu gara — 

 

Tas bija tikai Putnēns — 

Kā un ja tas būtu

Kāds kurš dziļi sirdī

Devies prom kā jūtu?

 

Tas bija tikai stāsts — 

Kā un ja patiešām 

Ir vairs tikai tukšums tur

Kur sirdij bija vieta? 

J39, 1858

 

 

It did not surprise me —

So I said — or thought —

She will stir her pinions

And the nest forgot,

 

Traverse broader forests —

Build in gayer boughs,

Breathe in Ear more modern

God's old fashioned vows —

 

This was but a Birdling —

What and if it be

One within my bosom

Had departed me?

 

This was but a story —

What and if indeed

There were just such coffin

In the heart instead?

J39, 1858

Komentāri