J37 - Pirms produs pārklāj ledi - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Nicholas Luck · Before the ice is in the pools

Pirms produs pārklāj ledi — 

Pirms slidotāji nāk,

Vai vaigus vakarkrēslā

Sniegs izbalināt sāk — 

 

Pirms novākti ir lauki,

Pirms Ziemassvētki nāks,

Brīnums brīnumains

Manā sirdī ieviļņoties sāks! 

 

Kas drēbju vīles pieskāriens*

Tai vasarīgā dienā —

Kas dažu soļu gājiens

Tai tilta galā vienā — 

 

Tas kurš dzied tā — vārdu teic tā — 

Man tik’ vienai esot — 

Vai mana raudu drāna  

Sniegs atbildi man rimstot? 

J37, 1858

 

 

Before the ice is in the pools —

Before the skaters go,

Or any check at nightfall

Is tarnished by the snow —

 

Before the fields have finished,

Before the Christmas tree,

Wonder upon wonder

Will arrive to me!

 

What we touch the hems of

On a summer's day —

What is only walking

Just a bridge away —

 

That which sings so — speaks so —

When there's no one here —

Will the frock I wept in

Answer me to wear? 

J37, 1858

 

* Mateja 14:36

Komentāri