J35 - Nevienam nepazīti Rozīti - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Nevienam nepazīti Rozīti — 

Varbūt svētceļniece garā savā

Ko maldinu un novedu no viņas ceļa

Un nododu to rokā tavā.

Tik’ Bite ilgosies — 

Tik’ Taurenīts,

No tālienes kas trauksies — 

Pie zieda krūtīm glausties — 

Tik’ Putns brīnīsies — 

Tik’ nopūtīsies Vēsma — 

Ak mazo Rozīt — cik gan viegla

Tādai kā tev ir nāves dvesma!

J35, 1858

 

Nobody knows this little Rose —

It might a pilgrim be

Did I not take it from the ways

And lift it up to thee.

Only a Bee will miss it —

Only a Butterfly,

Hastening from far journey —

On its breast to lie —

Only a Bird will wonder —

Only a Breeze will sigh —

Ah Little Rose — how easy

For such as thee to die! 

J35, 1858

Komentāri