J15 - Viešņa zeltā, purpurā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Saule

Viešņa zeltā, purpurā  

Opālpelēks lāsums  

No Sermulīša veste  

Krāsains Apmetnis  

 

Tā ienāk ciemā krēslā  

Un stāj pie katrām durvīm  

No rītiem kas pēc viņas lūko

To lūdzu  vēro

Cel acis Cīrulīšu debesīs  

Vai Ķīvitēnu krastā!

J15, 1858

 

The Guest is gold and crimson —

An Opal guest and gray —

Of Ermine is his doublet —

His Capuchin gay —

 

He reaches town at nightfall —

He stops at every door —

Who looks for him at morning

I pray him too — explore

The Lark's pure territory —

Or the Lapwing's shore!

J15, 1858

Komentāri