J13 - Būt vajadzētu miegam - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Būt vajadzētu miegam

Garam saprātīgam

Acu aizvēršanai.

 

Miegs milzu stacija

Kur abpus katra pleca

Tās iemītnieki vērojoši stāv!

 

Būt vajadzētu rītam

Cilvēkam ikvienam

Dienas uzaušanai. 

 

Rīts neatnācis!

 

Tās laikam Ziemeļgaismas  

Austrumos no Mūžības kas laistās  

Tik starojošā priekā  

Tik sārtā krāšņumā  

Lūk uzaust Diena!

J13, 1858

 

 

Sleep is supposed to be

By souls of sanity

The shutting of the eye.

 

Sleep is the station grand

Down which, on either hand

The hosts of witness stand!

 

Morn is supposed to be

By people of degree

The breaking of the day.

 

Morning has not occurred!

 

That shall Aurora be 

East of Eternity 

One with the banner gay 

One in the red array 

That is the break of Day.

J13, 1858

Komentāri