J12 - Rītos lēnprātības vairāk - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Rota

Rītos lēnprātības vairāk  

Lazdās rieksti brūnējas  

Piebriest ogas vaigs  

Roze projām aizdodas.

 

Kļava krāsu šallē tinas  

Lauks tērpjas sārtā zīdā  

Nav vēlmes vecmodīgai būt

Rotu lieku rotājos.

J12, 1858. 

 

 

The morns are meeker than they were —

The nuts are getting brown —

The berry's cheek is plumper —

The Rose is out of town.

 

The Maple wears a gayer scarf —

The field a scarlet gown —

Lest I should be old fashioned

I'll put a trinket on. 

J12, 1858

 

Komentāri