J6 - Brīžiem mežs ir rozā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Brīžiem mežs ir rozā  

Brīžiem tas ir brūns.

Brīžiem kalni izģērbjas

Tur aiz manas pilsētas.

Bieži cekuls rēgojas

Man kā ierasts redzēt  

Un jo bieži kakla stumbri

Ir kur tiem ir domāts būt  

Tad vēl Zeme  man tiek teikts 

Kas ap Asi griežas!

Brīnišķīga Rotācija! 

Divpadsmit un tas ir veikts!

J6, 1858

 

Frequently the woods are pink —

Frequently are brown.

Frequently the hills undress

Behind my native town.

Oft a head is crested

I was wont to see —

And as oft a cranny

Where it used to be —

And the Earth — they tell me 

On it's Axis turned!

Wonderful Rotation —

By but twelve performed!

J6, 1858

Komentāri