J3 - "Sic transit gloria mundi" - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

"Sic transit gloria mundi,"

“Cik aizņemta ir bite,”

“Dum vivimus vivamus,"

Es ienaidniece sev!

 

Ah “veni, vidi, vici!”

Ah caput un līdz papēžiem!

Un vēl viens ah “memento mori”

Kad tālu prom no tevis!

 

Urrā tev Pīter Pārlij!

Urrā Tev Denij Būn!

Un trīs reizes sveicam tos

Kas pirmo reiz uz mēness bumbu lūr!

 

Pīter, uzgriez saules starus;

Petī, zvaigznes sakārto; 

Saki Lunai, tēja gaida;

Pasauc brāli Marsu!

 

Ādam, noliec ābolu,

Paklausi un līdzi nāc,

Būs tev cukurītis salds,

No mana tēva koka rauts!

 

Tā rāpjos “Gudrībīšu Kalnā”

Un “veros ainā dižā”

Tāds pārpasaulīgs redzējums

Nav bijis skatā manā!

 

Pie Likumdevējkalpiem

Man noteikts iet un būt;

Es līdzi gumijkoka nieku ņemu,

Ja gadījumā, vējš, tu pūt!!

 

Tā manas apmācības laikā

Man stāstīts tika

Ka, zemes pievilkšanās spēks

No ābolkoka mulsdams krita!

Ap savu asi zemei

Reiz griezties ļauts,

Tik plastiskai un vingrai

Ka Sauli cēlums skauj!

 

Lai slavēts dižais Kolumbs,

Pār jūrām peldētājs,

Kas visiem stāstīt prata

Kur būšu dzīvotāj’!

 

Liktenīgs ir mirstīgums  

Maigums tīkams ir

Izlaidība, varonīga,

Nabadzība, cēla!

 

Ir mūsu Tēvi saguruši, 

Tie atlaidušies Bunkerhilā;

Lai arī rīts jau klātu, 

Tie vēl arvienu guļ,  

 

Trompetes tos modinās,

Es sapņos redzu kā tie ceļas,

Ar izdaiļotu  musketi

Uz debess jumu soļo!

 

Gļēvulis, kungs, paliks te, 

Līdz pašām cīņas beigām;

Bet nemirstīgais varonis

Ķers viņa mici, muks tik prom!

 

Ar dievu, Kungs, es dodos;

Sauc mani dzimtene;

Tik ļaujiet, šķiroties, man Kungs,

Traukt asaras no acīm.

 

Kā mūsu sirdsdraudzības zīmi

Ak pieņemiet jel “Skaisto Donu”

Kad roka, kas to sniedza jums

Būs devusies uz mēness jumu.

 

Un atmiņas par maniem pelniem

Lai mierinājums ir;

Tad paliec sveika, Tuskaroras cilts,

Kungs, arī jums, ar dievu!

J3, 1852

 

 

"Sic transit gloria mundi,"

"How doth the busy bee,"

"Dum vivimus vivamus,"

I stay mine enemy!

 

Oh "veni, vidi, vici!"

Oh caput cap-a-pie!

And oh "memento mori"

When I am far from thee!

 

Hurrah for Peter Parley!

Hurrah for Daniel Boone!

Three cheers, sir, for the gentleman

Who first observed the moon!

 

Peter, put up the sunshine;

Patti, arrange the stars;

Tell Luna, tea is waiting,

And call your brother Mars!

 

Put down the apple, Adam,

And come away with me,

So shalt thou have a pippin

From off my father's tree!

 

I climb the "Hill of Science,"

I "view the landscape o'er;"

Such transcendental prospect,

I ne'er beheld before!

 

Unto the Legislature

My country bids me go;

I'll take my india rubbers,

In case the wind should blow!

 

During my education,

It was announced to me

That gravitation, stumbling,

Fell from an apple tree!

 

The earth upon an axis

Was once supposed to turn,

By way of a gymnastic

In honor of the sun!

 

It was the brave Columbus,

A sailing o'er the tide,

Who notified the nations

Of where I would reside!

 

Mortality is fatal —

Gentility is fine,

Rascality, heroic,

Insolvency, sublime!

 

Our Fathers being weary,

Laid down on Bunker Hill;

And tho' full many a morning,

Yet they are sleeping still, —

 

The trumpet, sir, shall wake them,

In dreams I see them rise,

Each with a solemn musket

A marching to the skies!

 

A coward will remain, Sir,

Until the fight is done;

But an immortal hero

Will take his hat, and run!

 

Good bye, Sir, I am going;

My country calleth me;

Allow me, Sir, at parting,

To wipe my weeping e'e.

 

In token of our friendship

Accept this "Bonnie Doon,"

And when the hand that plucked it

Hath passed beyond the moon,

 

The memory of my ashes

Will consolation be;

Then, farewell, Tuscarora,

And farewell, Sir, to thee! 

J3, 1852

 

 

* Sic transit gloria mundi - Tā paiet pasaules godība

* Dum vivimus vivamus - Kamēr esam dzīvi, lai dzīvojam

* Veni, vidi, vici! - Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju!

* Caput - galva, gals

* memento mori - atceries nāvi

Komentāri