J681 - Apstrādāta Krama Augsne - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Darza

Apstrādāta Krama Augsne

Auglību tev pretī dod - 

Lību saulē Palmas Sēkla

Apaugļota Smiltī top - 

J681, 1863

 

Soil of Flint, if steady tilled

Will refund by Hand - 

Seed of Palm, by Lybian Sun

Fructified in Sand - 

J681, 1863

Komentāri